Mazda BT-50 2021 PRO Double Cab

"เว็บไซต์หลัก"

Mazda BT-50 2021 Double Cab

Mazda BT-50 2021 Double Cab ปิกอัพ 4 ประตู ตัวถัง 2 ตอน มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อ แบ่งเป็น 8 รุ่นย่อย ดังนี้

 • 1.9 CMT (ตัวเตี้ย)
 • 1.9 SMT (ตัวเตี้ย)
 • 1.9 S Hi-Racer MT (ยกสูง)
 • 1.9 S Hi-Racer 6AT (ยกสูง)
 • 1.9 SP Hi-Racer (ยกสูง)
 • 1.9 SP Hi-Racer 6 AT (ยกสูง)
 • 3.0 SP 6 MT (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
 • 3.0 SP 6 AT (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)

ราคารถ Mazda BT-50 2021 Double Cab

ตัวเตี้ย

 • 1.9 CMT สนนราคา 771,000 บาท
 • 1.9 SMT สนนราคา 847,000 บาท (มีระบบ DSC)

ยกสูง

 • 1.9 S Hi-Racer MT สนนราคา 891,000 บาท (มีระบบ DSC)
 • 1.9 S Hi-Racer 6AT สนนราคา 936,000 บาท (มีระบบ DSC)
 • 1.9 SP Hi-Racer สนนราคา 1,012,000 บาท (มีระบบ DSC)
 • 1.9 SP Hi-Racer 6AT สนนราคา 1,070,000 บาท (มีระบบ DSC)

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 • 3.0 SP 6MT สนนราคา 1,118,000 บาท (มีระบบ DSC)
 • 3.0 SP 6AT สนนราคา 1,153,000 บาท (มีระบบ DSC)

ตารางผ่อนดาวน์  Mazda BT-50 2021 PRO Double Cab

 Mazda BT-50 2021ราคาดาวน์ยอดดาวน์ยอดจัด486072
1.9 CMT771,00015%115,650655,35015,29212,56110,740
20%154,200616,80014,39211,82210,109
25%192,750578,25013,01111,0839,477
1.9 SMT847,00015%127,050719,95016,79913,79911,799
20%169,400677,60015,81112,98711,105
25%211,750635,25014,29312,17610,411
1.9 S Hi-Racer MT891,00015%133,650757,35017,67214,51612,412
20%178,200712,80016,63213,66211,682
25%222,750668,25015,03612,80810,952
1.9 S Hi-Racer 6AT936,00015%140,400795,60018,56415,24913,039
20%187,200748,80017,47214,35212,272
25%234,000702,00015,79513,45511,505
1.9 SP Hi-Racer1,012,00015%151,800860,20020,07116,48714,098
20%202,400809,60018,89115,51713,268
25%253,000759,00017,07814,54812,439
1.9 SP Hi-Racer 6AT1,070,00015%160,500909,50021,22217,43214,906
20%214,000856,00019,97316,40714,029
25%267,500802,50018,05615,38113,152
3.0 SP 6MT1,118,00015%167,700950,30022,17418,21415,574
20%223,600894,40020,86917,14314,658
25%279,500838,50018,86616,07113,742
3.0 SP 6AT1,153,00015%172,950980,05022,86818,78416,062
20%230,600922,40021,52317,67915,117
25%288,250864,75019,45716,57414,172
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี