Mazda BT-50 2021 PRO Freestyle Cab

"เว็บไซต์หลัก"

Mazda BT-50 2021 PRO Freestyle Cab

Mazda BT-50 2021 Freestyle Cab แค็บ 2 ประตู ตัวถังตอนครึ่ง มีทั้งรุ่นตัวเตี้ย และรุ่นยกสูง ได้แก่

  • 1.9 C (ตัวเตี้ย)
  • 1.9 C Hi-Racer (ยกสูง)
  • 1.9 C Hi-Racer 6AT (ยกสูง)
  • 1.9 S Hi-Racer (ยกสูง)
  • 1.9 S Hi-Racer 6AT (ยกสูง)

ราคา Mazda BT-50 2021 Freestyle Cab

  • 1.9 C ราคา 679,000 บาท (ตัวเตี้ย)
  • 1.9 C Hi-Racer ราคา 714,000 บาท (ยกสูง)
  • 1.9 C Hi-Racer 6AT ราคา 768,000 บาท (ยกสูง)
  • 1.9 S Hi-Racer ราคา 787,000 บาท (ยกสูง)
  • 1.9 S Hi-Racer 6AT ราคา 832,000 บาท (ยกสูง)

ตารางผ่อนดาวน์ Mazda BT-50 2021 Freestyle Cab

Mazda BT-50 2021ราคาดาวน์ยอดดาวน์ยอดจัด486072
1.9 C679,00015%101,850577,15013,46711,0629,459
20%135,800543,20012,67510,4118,902
25%169,750509,25011,4589,7618,346
1.9 C Hi-Racer714,00015%107,100606,90014,16111,6329,946
20%142,800571,20013,32810,9489,361
25%178,500535,50012,04910,2648,776
1.9 C Hi-Racer 6AT768,00015%115,200652,80015,23212,51210,699
20%153,600614,40014,33611,77610,069
25%192,000576,00012,96011,0409,440
1.9 S Hi-Racer787,00015%118,050668,95015,60912,82210,963
20%157,400629,60014,69112,06710,318
25%196,750590,25013,28111,3139,674
1.9 S Hi-Racer 6AT832,00015%124,800707,20016,50113,55511,590
20%166,400665,60015,53112,75710,908
25%208,000624,00014,04011,96010,227
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี