ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่อง กรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้า สถานที่ที่ผู้คนมักนำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้บริการ เพื่อความสะดวกสบาย ถึงแม้บางแห่งมีการแลกบัตรจอดรถสำหรับลูกค้าแล้วก็ตาม ก็ยังมีกรณี ”รถยนต์หาย” เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความกังวลใจให้หลายท่านอยู่ไม่น้อย วันนี้มาสด้ามีวิธีง่ายๆ ในการเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่รถเราเกิดหายหรือถูกโจรกรรมในห้างสรรพสินค้ากันครับ

ห้างสรรพสินค้า สถานที่ที่ผู้คนมักนำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้บริการ เพื่อความสะดวกสบาย ถึงแม้บางแห่งมีการแลกบัตรจอดรถสำหรับลูกค้าแล้วก็ตาม ก็ยังมีกรณี ”รถยนต์หาย” เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความกังวลใจให้หลายท่านอยู่ไม่น้อย วันนี้มาสด้ามีวิธีง่ายๆ ในการเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่รถเราเกิดหายหรือถูกโจรกรรมในห้างสรรพสินค้ากันครับ<\/p>


<\/p>

・ ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่อง กรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า<\/p>


<\/p>

ตามมาตรา 425 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า ”กรณีที่มีการแลกบัตรเข้าออกหากเกิดรถหาย ทางห้างต้องรับผิดชอบ จ่ายสินไหมทดเเทนให้กับลูกค้าที่นำรถเข้ามาจอด เพราะถือว่าห้างได้รับว่าจะรักษาความปลอดภัยให้กับรถยนต์ รวมถึงทรัพย์สินของลูกค้า”<\/p>


<\/p>

・ หากห้างสรรพสินค้าไม่มีการแลกบัตรเข้าออกจะได้รับการชดเชยหรือไม่?<\/p>


<\/p>

หากทางห้างยกเลิกการแลกบัตร และใช้กล้องวงจรปิดส่องทางเข้า-ออกแทน หากรถหายจะถือว่าพนักงานที่ดูแลรถยนต์และทางห้างสรรพสินค้า เป็นผู้ก่อละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนครับ<\/p>


<\/p>

ดังนั้น แม้ห้างสรรพสินค้าจะยกเลิกการแลกบัตรทางเข้า-ออกห้าง และได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออกแทน เมื่อรถลูกค้าหาย ห้างสรรพสินค้ายังต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่รถหายเช่นกัน<\/p>


<\/p>

・ คำแนะนำเมื่อนำรถไปรถที่ห้างสรรพสินค้า <\/p>


<\/p>

1. จอดรถในห้างหรือในโรงแรม ให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพรถให้เห็นป้ายทะเบียนและสภาพสถานที่จอดให้ชัดเจนว่าเป็นที่ใด<\/p>

2. เก็บใบเสร็จใบเสร็จการซื้อสินค้าในห้างไว้เป็นหลักฐานว่าเราได้เข้ามาใช้บริการในห้างจริง เพื่อช่วยยืนยันกรณีรถหายในห้าง<\/p>

3. แจ้งทางห้างว่ารถหาย และแจ้งความกับตำรวจ พร้อมถ่ายสำเนาใบเสร็จให้ไป โดยเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้ หากทางห้างไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะได้ใช้ใบเสร็จและภาพถ่ายรถในโทรศัพท์มือถือเป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องทางศาลต่อไป<\/p>


<\/p>

・ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากมาสด้า<\/p>


<\/p>

ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์รถหายเกิดขึ้น มาสด้ามีคำแนะนำง่ายๆ เพื่อความปลอดภัยดังนี้ครับ<\/p>


<\/p>

1. เลือกจอดรถไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่อับสายตา<\/p>

2. ติดตั้งสัญญาณกันขโมย และอย่าลืมตรวจเสมอว่าสัญญาณยังใช้ได้ดีหรือไม่<\/p>

3. ติดตั้งระบบเตือนภัยผ่านมือถือที่มี GPS เพื่อติดตามรถได้<\/p>

4. ศึกษาการทำงานของระบบกันขโมยโดยละเอียดจากคู่มือรถมาสด้าของท่าน<\/p>

5. เลือกใช้กุญแจอัจฉริยะที่มีรหัสตรงกันในรุ่นรถมาสด้าในแต่ละรุ่น เพื่อป้องกันการโจรกรรมโดยเฉพาะ<\/p>