รับบริการเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในชุดถุงลมนิรภัยของทากาตะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

มาสด้าเชิญลูกค้ารับบริการตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมนิรภัย เฉพาะรุ่นรถและปีผลิตของรถมาสด้าที่เข้าข่าย เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่า ตรงตามมาตรฐานที่มาสด้ากำหนดไว้ทั่วโลก

รับบริการเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในชุดถุงลมนิรภัยของทากาตะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มาสด้าเชิญลูกค้ารับบริการตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมนิรภัย เฉพาะรุ่นรถและปีผลิตของรถมาสด้าที่เข้าข่าย เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่า ตรงตามมาตรฐานที่มาสด้ากำหนดไว้ทั่วโลก​
แม้ว่าจนถึงปัจจุบัน มาสด้ายังไม่พบรายงานปัญหาเกี่ยวกับถุงลมนิรภัย แต่ยังคงมีลูกค้าเจ้าของรถมาสด้าจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้นำรถเข้ารับบริการตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ซึ่งดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1 ชั่วโมง ​
มาสด้าขอความร่วมมือให้เจ้าของรถยนต์มาสด้าตามรุ่นที่ระบุ และปีที่ผลิตดังกล่าว ตรวจสอบข้อมูลว่า รถมาสด้าของท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในชุดถุงลมนิรภัยหรือไม่ โดยสามารถนำหมายเลขตัวถัง มาตรวจ